O Kancelarii

Dynamika zmieniającej się nieustannie rzeczywistości gospodarczej, ciągłe zmiany w prawie oraz niemożliwe do przewidzenia zdarzenia w życiu każdego człowieka sprawiają, że profesjonalna opieka prawna staje się w dzisiejszych czasach koniecznością. Dlatego świadczone przez Kancelarię Radcy Prawnego Zbigniew Wróblewski usługi cechują się rzetelnością, terminowością i indywidualnym podejściem do każdego rozpatrywanego zagadnienia.

Oferta Kancelarii przewiduje szeroki zakres usług doradztwa prawnego w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, a także przedsiębiorstw jednoosobowych oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Usługi prawne świadczę w siedzibie Kancelarii, bądź w innym miejscy wcześniej uzgodnionym z Klientem. W sprawach niewymagających głębszej analizy prawnej obsługiwany podmiot może uzyskać poradę prawną w każdym czasie przez telefon lub/i drogą elektroniczną.

Sposób wynagrodzenia za świadczone usługi Kancelaria każdorazowo ustala z Klientem stosownie do rodzaju prowadzonych spraw, ich ilości, czasu trwania oraz stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Kancelaria nie pobiera wynagrodzenia za wstępną ocenę sprawy.