Zakres usług

W celu sprostania oczekiwaniom Klientów Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniew Wróblewski służy pomocą w następujących dziedzinach prawa:

 • prawa gospodarczego
 • prawa spółek handlowych
 • prawa cywilnego
 • prawa spółdzielczego i wspólnot mieszkaniowych
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • prawa budowlanego i prawnych aspektów obrotu nieruchomościami
 • prawa upadłościowego i naprawczego
 • prawa zamówień publicznych
 • prawa i postępowania administracyjnego oraz procedury sądowo-administracyjnej
 • prawa ubezpieczeniowego
 • prawa pracy

W szczególności Kancelaria oferuje:

 • doradztwo w zakresie zabezpieczenia wierzytelności Klientów oraz ich windykację;
 • współpracę z profesjonalnymi firmami windykacyjnymi świadczącymi windykację bezpośrednią (terenową);
 • regulację stanu prawnego nieruchomości;
 • reprezentację w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności, odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości, ustanawiania służebności gruntowych i osobistych;
 • reprezentację w postępowaniach sądowych związanych z wykonywaniem usług budowlanych oraz świadczeniem usług spedycyjnych i transportowych;
 • pomoc w sporach konsumenckich;
 • reprezentację w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach o odszkodowania;
 • sporządzanie opinii i informacji prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych;
 • sporządzanie projektów umów gospodarczych, porozumień, ofert, pism procesowych i wniosków;
 • uczestnictwo w negocjacjach handlowych;